דמי הבראה לעוזרת בית


מאת: עו"ד תמיר קדמי
פורסם: 30/01/12 17:26

דמי הבראה לעוזרת בית

 

האם אדם המעסיק עוזרת בית חייב לשלם דמי הבראה לעוזרת בית.

 

התשובה לשאלה זו היא חיובית

 

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה קובע כי ההוראות המפורטות בצו ההרחבה יחולו על כלל העובדים והמעבידים במדינת ישראל למעט קבוצות העובדים הבאות:

 

קבוצה ראשונה של עובדים שלא חל עליהם צו ההרחבה:

 

עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 

קבוצה שנייה של עובדים שלא חל עליהם צו ההרחבה:

 

עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי.

 

קבוצה שלישית של עובדים שלא חל עליהם צו ההרחבה:


עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

 

כלומר, אנו למדים כי מלבד קבוצות העובדים המפורטת לעיל, צו ההרחבה המחייב תשלום דמי הבראה חל על כלל העובדים והמעבידים במדינת ישראל. על כן, מעביד המעסיק עוזרת בית חייב בתשלום דמי הבראה לעוזרת הבית בהתאם להיקף המשרה.

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.