דמי הבראה עוזרת בית


מאת: עו"ד תמיר קדמי
פורסם: 30/01/12 17:26

דמי הבראה עוזרת בית/מטפלת

 

האם אדם המעסיק עוזרת בית או מטפלת חייב לשלם דמי הבראה.

 

התשובה לשאלה זו היא חיובית

 

צו הרחבה לתשלום דמי הבראה קובע כי ההוראות המפורטות בצו ההרחבה יחולו על כלל העובדים והמעבידים במדינת ישראל למעט קבוצת עובדים שמטפלת או עוזרת בית אינן נכללות בהן. צו ההרחבה מחייב תשלום דמי הבראה לכלל העובדים במדינת ישראל. על כן, מעביד המעסיק עוזרת בית חייב בתשלום דמי הבראה לעוזרת הבית בהתאם להיקף המשרה.

כמובן שיש לשלם דמי הבראה בהתאם להיקף המשרה של העובדת. 

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.