צו הרחבה לביטוח פנסיה חובה – עובדים שצו ההרחבה לא חל עליהם:


מאת: עו"ד תמיר קדמי
פורסם: 28/12/11 08:32

צו הרחבה לביטוח פנסיה חובה – עובדים שצו ההרחבה לא חל עליהם:

כעיקרון צו ההרחבה לביטוח פנסיה חובה מחייב את המעביד לחייב את העובד בפנסיה חובה כעבור שישה חודשים ממועד תחילת העסקתו במקום העבודה. ואולם, צו ההרחבה לביטוח פנסיה חובה קובע 3 סוגי עובדים עליהם לא יחול הצו כדלקמן:

 

א.  עובד שטרם מלאו לו 21 שנים ועובדת שטרם מלאו לה 20 שנה.

 

ב.  עובדים שחל עליהם הסכם מיטיב.

 

ג.   לפי תיקון לצו ההרחבה מתאריך 3/2011 ישנו חריג נוסף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

 

1.  העובד הגיע לגיל 67.

 

2.  העובד מקבל פנסיה (שאינה קצבה מביטוח לאומי).

 

על מנת להקל על ציבור העובדים והמעבידים נתייחס לשלושת החריגים אשר הובאו לעיל.

 

עובד שטרם מלאו לו 21 שנים ועובדת שטרם מלאו לה 20 שנה. 

 

כל עובד שמתחת לגיל 21 וכל עובדת שטרם מלאו לה 20 שנה אין חובה לבטח בביטוח פנסיה חובה. אבל צריך לזכור כי במקרה והעובד או העובדת התחילו את עבודתם במקום העבודה בטרם מלאו לעובד 21 שנה ולעובדת 20 שנה יש להחסיר את תקופת העסקתם הקודמת לגיל הקובע מתקוןפת ההמתנה של 6 חודשים. כלומר, עובד אשר עבד אצל המעסיקה החל מגיל 20, בהגיעו לגיל 21 יש לבטח אותו בפנסיה חובה והוא לא יצטרך עכשיו להמתין שישה חודשים נוספים כפי שקבוע בצו ההרחבה.

 

 

עובדים שחל עליהם הסכם מיטיב. 

 

הסכם מייטיב זה הסכם קיבוצי או צו הרחבה אחר החל על העובד (לדוגמא עובד בענף השמירה או עובד בענף המלונאות) הקובע הפרשות גבוהות יותר מהאחוזים המופיעים בצו ההרחבה לביטוח פנסיה חובה. ככל שיש הסכם מיטיב אז צריך הפריש לפי ההסכם הקיבוצי המיטיב ולא על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה.

 

חשוב לציין כי במקרה שההסכם מיטיב נכנס לתוקף רק כעבור שנה והחובה להפריש לפנסיה בצו ההרחבה נכנס אחרי חצי שנה (או אחרי 3 חודשים רטרואקטיבית אם העובד הגיע למקום העבודה שהוא מבוטח בפנסיה ממקום עבודה קודם) אז המעביד מחויב להפריש לפי הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה כעבור חצי שנה ורק כאשר יגיע המועד להפריש לפנסיה לפי ההסכם המיטיב אז המעביד יתחיל להפריש את האחוזים הקבועים בפנסיה המטיבה.

 

עובד אשר הגיע לגיל 67 והוא מקבל פנסיה:

 

חריג זה חל רק אם העובד הוא מעל 67 שנה והוא מקבל פנסיה ממקום אחר. כלומר, במקרה שהעובד הוא בן 50 והוא מקבל פנסיה ממקום אחר (למשל מהצבא) אז עדיין צריך לבטח אותו בפנסיה שכן, אומנם הוא מקבל פנסיה אך הוא לא בן 67 שנים. כך גם אם העובד מעל גיל 67 והוא לא מקבל פנסיה משום מקום אחר אז צריך לבטח אותו בפנסיה חובה שכן, העובד מעל גיל 67 אך הוא לא מקבל פנסיה ממקור אחר.

 

חשוב לזכור כי מעביד של עובד המקבל קצבה מביטוח לאומי חייב לבטחו בביטוח פנסיה חובה שכן, העובד מקבל קצבה אך לא מקבל פנסיה.

 

לסיום:

הכלל הוא שהמעביד חייב לבטח אתכם בפנסיה חובה. חשוב מאוד לבדוק האם חל עליכם הסכם קיבוצי או צו הרחבה המחייב את המעביד להפריש לכם תנאים טובים יותר לפנסיה מאשר צו הרחבה לנסיה חובה. זכרו, מדובר בהרבה מאוד כסף וזה בעצם העתיד שלכם לאחר שתפרשו ממקום העבודה.

 

בהצלחה.